Què és el CdP

El Consell de Poble d’Argelaguer és un òrgan consultiu de participació ciutadana amb una identitat, una agenda i una estructura pròpia. És un instrument popular per facilitar els processos de democràcia participativa del municipi, promovent un espai de trobada i debat amb la finalitat de generar acord polític i social, promovent la cultura de participació al municipi.

  • Convidar a la població d’Argelaguer a ser part activa dels processos de participació impulsats des del mateix municipi.
  • Facilitar el diàleg entre l’ajuntament i la població, potenciant noves formes de relació mútua.
  • Detectar i canalitzar les inquietuds i opinions de la població cap a l’ajuntament.
  • Promoure espais d’informació, reflexió i discussió pública sobre assumptes municipals, facilitant la co-elaboració en propostes concretes i positives pel municipi.
  • Contribuir a la comunicació dels processos i mecanismes de participació que es realitzin, així com en la divulgació dels seus resultats.
  • Fer seguiment i avaluació dels mecanismes i processos de participació d’Argelaguer